Działalność

Działalność

Główne formy działania mające na celu realizację wytyczonych celów to:

 • promowanie nowoczesnych warunków obsługi na rynku logistyki wartości pieniężnych,
 • ustalanie jednolitych standardów świadczenia usług logistyki wartości pieniężnych oraz ich upowszechnianie,
 • reprezentowanie interesów członków Organizacji przez organami administracji publicznej, podmiotami korzystającymi z usług obsługi gotówkowej oraz Narodowym Bankiem Polskim
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, zagadnień finansowych i stosunku pracy oraz występowanie do uprawnionych organów z projektami inicjatyw ustawodawczych,
 • promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w zakresie usług obsługi gotówkowej
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej oraz promocyjnej dla członków Organizacji, ich pracowników oraz podmiotów korzystających z obsługi gotówkowej oraz współpracujących,
 • prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu,
 • prowadzenie badań i studiów, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii, organizacji oraz innych nauk związanych z działalnością członków Organizacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej w zakresie usług świadczonych przez członków Organizacji, w szczególności obsługi rynku logistyki wartości pieniężnych,
 • współpraca z innymi organizacjami zrzeszającymi podmioty świadczące usługi obsługi gotówkowej, inne usługi finansowe lub usługi związane z działalnością banków,
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi i reprezentowanie przed nimi członków Organizacji.

Zarząd Organizacji

 • Patryk Mazurkiewicz

  Prezes Zarządu
  (CHL Holding Sp. z o.o.)

 • Mariusz Grzegorski

  Wiceprezes Zarządu
  (Bank PKO BP SA)

 • Aleksander Pawlak

  Wiceprezes Zarządu
  (Tavex Sp. z o.o.)

 • Krzysztof Kołodziejczyk

  Wiceprezes Zarządu
  (Talemax Sp. z o.o.)

 • Bartłomiej Szymański

  Wiceprezes Zarządu
  (Impel Cash Solutions Sp. z o.o.)

Komisja Rewizyjna

 • Magdalena Lelek

  Członek Komisji
  (Serwis Bank Sp. z o.o.)

 • Marek Fąfara

  Członek Komisji
  (Bankomat Sp. z o.o.)

 • Andrzej Kawiński

  Członek Komisji
  (Giesecke+Devrient)

Pobierz pliki

WNIOSEK o przyjęcie w poczet członków związku pracodawców pod nazwą POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI (POFOG)

Pobierz Wniosek

STATUT POFOG

Pobierz Statut