O Nas

Kim jesteśmy?

Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki założona została w styczniu 2006 roku przez 11 firm działających na polskim rynku obsługi gotówki.

Zadaniem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej, a także pomoc w zaspokajaniu wszelkich organizacyjnych, gospodarczych potrzeb i oczekiwań jej członków.

Nasze cele

 • wykreowanie nowoczesnego modelu obsługi gotówki w Polsce,
 • tworzenie jednolitych standardów obsługi rynku logistyki wartości pieniężnych,
 • promowanie nowych technologii pozwalających przyspieszyć obrót gotówkowy,
 • propagowanie technologii związanych z bezpieczeństwem logistyki wartości pieniężnych,
 • promowanie automatyzacji w zakresie obrotu gotówkowego,
 • wypracowanie jednolitych zasad ubezpieczeniowych dla branży obrotu gotówkowego,
 • kreowanie partnerskiej współpracy pomiędzy członkami Organizacji,
 • współpraca międzynarodowa z organizacjami reprezentującymi branżę logistyki wartości pieniężnych (ESTA),
 • organizowanie, seminariów, szkoleń dla firm branży obrotu gotówkowego oraz branż współpracujących,
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej,
 • opiniowanie aktów prawnych regulujących pracę branży logistyki wartości pieniężnych.

Członkowie