Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji rynkowej w branży w 2018

    Po raz kolejny zmuszeni jesteśmy poinformować Państwa, że sytuacja, z którą boryka się rynek dostawców usług Cash Handlingu w Polsce nie uległa poprawie, a wręcz przeciwnie. Rynek pracowniczy naszej branży ulega stałej i pogłębiającej się pauperyzacji. Mając na względzie dochowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jak również jakości oferowanego serwisu, czy to pod względem operacyjnym czy też

    Czytaj więcej