Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji ekonomicznej w branży

    Jednym z głównych celów, dla których w 2006 roku powołana została Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki jest ochrona praw i reprezentowanie interesów jej członków. Mając powyższe na uwadze, przekazujemy na Państwa ręce informację na temat bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazły się firmy – uczestnicy rynku cash handlingu w Polsce. Głównym tego powodem jest

    Czytaj więcej