Powołanie Rady do spraw obrotu gotówkowego

    Zarząd Narodowego Banku Polskiego, powołał organ opiniodawczo-doradczy o nazwie „Rada do spraw obrotu gotówkowego”. Celem Rady jest przygotowywanie propozycji usprawnień obrotu gotówkowego. Do zadań Rady w szczególności należy: analiza obrotu gotówkowego w Polsce oraz analiza uregulowań prawnych z tego zakresu; opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów planów określających strategiczne kierunki rozwoju obrotu gotówkowego; rekomendowanie propozycji

    Czytaj więcej