APEL Zarządu POFOG do GIS

    W związku z kolejną publikacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego zachęcającą do unikania płatności gotówką, Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki zwróciła się z apelem do GIS o zaprzestanie działań zniechęcających społeczeństwo do płatności gotówkowych. Informacje o dużym zagrożeniu związanym z posługiwaniem się gotówką oparte są przede wszystkim na rzekomej opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). WHO już dawno stanowczo zdementowała te informacje. Co również jest bardzo istotne – wielu specjalistów z całego świata potwierdza, że ryzyko zarażenia się korona-wirusem przy posługiwaniu się gotówką jest niskie.

    Ograniczenie przyjmowania gotówki rodzi również ogromne trudności dla osób, które nie posiadają rachunku płatniczego, ani nie posługują się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi, na co zwrócił uwagę Narodowy Bank Polski w wydanym niedawno komunikacie.

    W związku z tym POFOG apeluje o zaprzestanie zniechęcania klientów do posługiwania się gotówką oraz o rozpoczęciu informowania kupujących o konieczności zachowania odpowiedniej higieny bez względu na sposób przeprowadzania transakcji.

    Do pobrania: APEL Zarządu POFOG do GIS (PDF)