Nowi członkowie

    W dniu 25 maja 2015 roku na posiedzeniu Zarządu POFOG, jednogłośnie zostały podjęte Uchwały o przyjęciu w poczet Członków Organizacji firmy:

    Właścicielom i kierownictwo firm gratulujemy, licząc na włączenie się do prac naszej Organizacji.