Regulacje NBP

    W dniu 17 sierpnia 2016 roku podpisane zostało Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

    Zadaniem wspomnianego dokumentu jest dostosowanie krajowych przepisów dotyczących obsługi gotówki do wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Dla branży związanej z obsługa gotówki jest to bardzo istotny dokument regulujący wiele kwestii dotyczących jakości gotówki na rynku, sposobu jej przetwarzania oraz możliwości wprowadzenia nowych technologii w tym zakresie.