Stanowisko UOKiK dotyczące odmowy realizacji płatności gotówkowych

    Poniżej przedstawiamy fragment stanowiska UOKiK w kwestii odmowy realizacji płatności gotówkowych. Pełna treść pod linkiem poniżej.

    … „Takie działanie jest niezgodne z prawem, ponieważ stosownie do art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim znaki pieniężne (są nimi banknoty i monety) emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi w Polsce. Jeśli zatem płaci Pani legalnymi banknotami lub monetami, to sprzedawca nie ma prawa odmówić ich przyjęcia. Jeśli tak uczyni, popełnia wykroczenie wskazane w art. 135 Kodeksu wykroczeń, gdyż bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży towaru. Jeśli ma Pani jednak możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych – to warto skorzystać z tej możliwości, gdyż taka forma dokonywania płatności nie wiąże się z kontaktem z banknotami. Należy jednakże pamiętać, że płatności bezgotówkowe są dodatkiem a nie regułą. Pamiętajmy jednak, że sprzedawczyni nie ponosi tu winy, bo to jej pracodawca wydał takie polecenie”…

    https://www.uokik.gov.pl/faq_koronawirus_sprzedaz.php#faq3923