Zebranie Ogólne POFOG

    W dniu 14 września 2016 roku odbyło się Zebranie Ogólne POFOG na którym:

    • omówiono i podsumowano 3 letnią działalność Zarządu Organizacji,
    • dokonano wyboru składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną 3 letnią kadencję,
    • Członkowie Organizacji zgłosili propozycje wytycznych do działania Organizacji w najbliższym latach na podstawie, których Zarząd przygotuje plan działania,
    • podsumowano przebieg II Kongresu Obrotu Gotówki, wystąpienia prelegentów reprezentujących Narodowy Bank Polski, sektor bankowy, dostawców usług C.I.T. oraz przedstawicieli firm, dostawców technologii wspierających usługi logistyki wartości pieniężnych.