Category Archives: Aktualności

Posługiwanie się gotówką, w czasie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

  W związku z podejmowanymi działaniami dyskredytującymi posługiwanie się gotówką, w czasie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (korona-wirus) przygotowana została informacja o stanie faktycznym zagrożeń wynikających z płatności gotówkowych. Informacja oparta została głównie na opiniach międzynarodowych autorytetów w dziedzinie wirusologii. Coraz większa liczba specjalistów i organizacji twierdzi, że ryzyko z tym związane jest minimalne, a apele o

  Czytaj więcej

  Regulacje NBP

   5 marca opublikowane zostało Zarządzenie nr 19/2006 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z naniesionymi aktualizacjami (tekst jednolity). Pobierz Zarządzenie

   Czytaj więcej

   Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji rynkowej w branży w 2019

    Zbliżający się ku końcowi rok 2019 był kolejnym trudnym rokiem, w którym branża cash handlingu musiała stawiać czoło nawarstwiającym się problemom kadrowym, operacyjnym i finansowym jak również sprostać wymaganiom zmieniających się przepisów dotyczących obsługi gotówki. Jak już informowaliśmy w przekazywanych w minionych latach pismach POFOG-u dotyczących sytuacji na rynku usług logistyki wartości pieniężnych, rynkowy zasób

    Czytaj więcej

    Powołanie Rady do spraw obrotu gotówkowego

     Zarząd Narodowego Banku Polskiego, powołał organ opiniodawczo-doradczy o nazwie „Rada do spraw obrotu gotówkowego”. Celem Rady jest przygotowywanie propozycji usprawnień obrotu gotówkowego. Do zadań Rady w szczególności należy: analiza obrotu gotówkowego w Polsce oraz analiza uregulowań prawnych z tego zakresu; opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów planów określających strategiczne kierunki rozwoju obrotu gotówkowego; rekomendowanie propozycji

     Czytaj więcej

     Pismo Zarządu POFOG dotyczące sytuacji rynkowej w branży w 2018

      Po raz kolejny zmuszeni jesteśmy poinformować Państwa, że sytuacja, z którą boryka się rynek dostawców usług Cash Handlingu w Polsce nie uległa poprawie, a wręcz przeciwnie. Rynek pracowniczy naszej branży ulega stałej i pogłębiającej się pauperyzacji. Mając na względzie dochowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jak również jakości oferowanego serwisu, czy to pod względem operacyjnym czy też

      Czytaj więcej